dao tao wordpress da nang

Jquery Bài 2

Isotope (http://isotope.metafizzy.co/) Tham khảo section portfolio phần filter http://corpthemes.com/html/f&o/ section ( Our Practice Areas ) Imagesloaded (http://imagesloaded.desandro.com/) Flexslider (http://flexslider.woothemes.com) Tham khảo owl.carousel (http://owlgraphic.com/owlcarousel/) Parallax (http://www.ianlunn.co.uk/plugins/jquery-parallax/) Gmap3 (http://gmap3.net) Countdown (http://hilios.github.io/jQuery.countdown/) WayPoints (http://imakewebthings.com/jquery-waypoints/) Easing (http://gsgd.co.uk/sandbox/jquery/easing/) mCustomScrollbar (https://github.com/malihu/malihu-custom-scrollbar-plugin/)

dao tao wordpress da nang

Jquery Bài 1

Include jquery vào Template Thực hành viết hàm jquery xử lý các mục bên dưới Làm quen với selector element bằng jquery https://www.w3schools.com/jquery/jquery_ref_selectors.asp select chính nó, slector div cùng cấp, slector div cha, selector div con tìm kiếm một element nào đó Sự kiện trong jquery https://freetuts.net/su-kien-trong-jquery-jquery-event-582.html jQuery Attributes add class, remove class … Dùng jquery insert Xem tiếp…

themesflat-theme-for-artist-care-theme-wordpress-theme-for-mecdical-theme-for-healthy-theme-for-hospital-theme-for-cilinic-theme-for-care

Học Thiết kế đồ họa Website Đà Nẵng

Tìm hiểu về layout website, kích thước chuẩn của layout cho tất cả thiết bị hiển thị, Tìm hiểu grid grid system bootstrap dowload tại https://dribbble.com/shots/1654159-Free-Bootstrap-3-PSD-Grid-System Cách dùng Icon Font trong photoshop ví dụ font Font Awesome, icomoon …cách dùng hình ảnh svg Thành thạo photoshop font-size, line-height, letter spacingm layer, xử lý hình ảnh …. Tỉ lệ Xem tiếp…

thiet-ke-website-wordpress-chuan-seo

Khóa học thiết kế web bằng WordPress

WordPress rất phổ biến trong việc tạo blog cá nhân, website tin tức, website bán hàng, website kiếm tiền online với Affiliate Marketing… bởi WordPress được tích hợp sẵn rất nhiều tính năng hay và hữu ích và độ bảo mật cao. ĐIều quan trọng hơn là WordPress được đánh giá cao về độ tối Xem tiếp…