Học Thiết kế đồ họa Website Đà Nẵng

  1. Tìm hiểu về layout website, kích thước chuẩn của layout cho tất cả thiết bị hiển thị, Tìm hiểu grid grid system bootstrap dowload tại https://dribbble.com/shots/1654159-Free-Bootstrap-3-PSD-Grid-System
  2. Cách dùng Icon Font trong photoshop ví dụ font Font Awesome, icomoon …cách dùng hình ảnh svg
  3. Thành thạo photoshop font-size, line-height, letter spacingm layer, xử lý hình ảnh ….
  4. Tỉ lệ vàng trong design ( gold ratio ), concept trong thiết kế
  5. Nghiên cứu về element trong layout website ( có psd mẫu để tham khảo )
  6. Tỉ lệ crop hình trong pts, trim hình, Layer Mask trong pts

 

Luôn luôn chia sẻ, đam mê Lập trình và SEO. "Cuộc sống nhẹ nhàng và bình yên".