Tổng quan về khóa học

Bạn sẽ được học về căn bản nhất và thấu hiểu chức năng của từng thẻ trong HTML, CSS . Thấu hiểu để có thể làm bất cứ design đều phải pixel-perfect điều khiển từng đúng trên từng pixel

Yêu cầu đầu vào

Có kiến thức căn bản về lập trình. Phải đam mê và định hướng nghề nghiệp trước khi theo học. Kiên trì chịu khó nghiên cứu

Kết quả đầu ra

Bạn sẽ làm được một HTML Template Pixel Perfect, Clean, Retina Ready, Unlimited Colors, Sản phẩm được chấp nhận trên Themeforest.net Tương tự như sản phẩm này

dao tao wordpress, thiet ke website, front - end da nang

Chi tiết khóa học

  •  Học thuộc các thẻ HTML căn bản ( bắt buộc học thấu hiểu công dụng của từng thẻ )
    Kinh nghiệm cho thấy là có nhiều bạn cứ cho đây là dễ không cần học.Nhưng thực ra các bạn không hiểu được sâu sắc công dụng của từng thẻ dẫn đến sai cấu trúc HTML, không tối ưu code, không điều khiển trên từng pixel được Ví dự như line-height, float: left, letter-spacing, overflow Nhóm thẻ inline, nhóm thẻ block
    clear left, clear right clear both lớp giả css :before : after, relative, absolute
  • Các dùng Font Cho Website, Google font, Icon Font Font Awesome, Icomoon
  • Cách include font google cho website, cách dùng font awesome , Icomoon,         cách code icon phía trước content
  • JQuery Căn bản

Cách dùng JQuery căn bản, Selector đến các element trong HTML, tự code          một số chức năng như show search toogle class, tab, accordion ,slide ,cách          dùng thành thạo một số thư viện như flex-slider olw-carosuel, bs-slider …

Thời lượng khóa học

Thời gian: 2 tháng
Suất học: 18h – 20h( Tối) – Thứ 2 – 4 – 6

Học phí

Học phí: 1.000.000vnđ/tháng
*** Ưu tiên giảm giá cho những bạn học viên có hoàn cảnh khó khăn