Bạn làm được gì sau khóa học?

Khóa căn bản ( nói là căn bản nhưng học rất sâu, thấu hiểu từng thẻ và công dụng của nó để code html css một cách tối ưu nhất ) sau khi học khóa này bạn có thể convert psd to html pixel perfect với những psd thông dụng không quá phức tạp.

Yêu cầu đầu vào

Có kiến thức căn bản về lập trình HTML, CSS, JS, PHP

Kết quả đầu ra

Sau khi hoàn thành khóa học bạn sẽ convert từ psd sang wordpress theo đúng bản thiết kế. Ví dụ như website này

http://www.dothihoaxuan.com/

Chi tiết khóa học

 1. Làm Quen với WordPress, Cài đặt theme, Sử dụng Dashboard…
 2. Cấu trúc Folder file của theme wordpress
 3. Cấu trúc Header Content Footer theme
 4. Cách Đăng Ký Css, Js Cho theme
 5. Tìm hiểu Post, Page, Post-Type wordpress
 6. Phân tích site url click vào post ra post single, click vào category post ra archive, click vào post type hiện ra single post type ….
 7. Tìm hiểu một số hàm có sẵn Wp The_title(), the_content(); the_permalink();
 8. Query post wordpress
 9. Tìm hiểu về Sidebar widget
 10. Đăng ký Post-Type, Đăng ký taxonomy Post-Type , Query Post-Type
 11. Sử dụng Custom-Field, Plugin MetaBox thêm Trường cho post type sau đó get giá trị ra front-end
 12. Tổng hợp những kiếm thức trên để làm một website thông dụng gồm tin tức và dự án
 13. WordPress nâng cao để trở thành chuyên gia developer theme chuyên nghiệp

THỜI GIAN ĐÀO TẠO 3 THÁNG HỌC PHÍ 3TR/1 HỌC VIÊN

Hiện tại công ty đang cần một số vị trí code wordpress học viên ra trường nếu có mong muốn làm việc tại  công ty  thì sẽ được nhận ở lại làm ngay.